Elektrické inštalácie


 • Slaboprúdové inštalácie
 • Silnoprúdové inštalácie
 • Inteligentná inštalácia
 • Inštalácie rozvádzačov
 • Audio inštalácia
 • Video inštalácia
 • Oprava a údržba elelktrických zariadení
 • Projektová dokumentácia
 • Štrukturovaná kabeláž
Silnoprúd

 • elektroinštalácie priemyselných hál, bytových objektov a rodinných domov
 • elektroinštalácie hotelov a polyfunkčných domov
 • zásuvkové rozvody a systémy vnútorného i vonkajšieho osvetlenia s možnosťou systému riadenia osvetlenia
 • inteligentné elektroinštalácie domácnosti
 • meranie a regulácia - MAR
 • hromozvody pasívne a aktívne - montáž, opravy a uzemňovacie siete
 • oprava a údržba elektrických zariadení
 • výroba elektrických rozvádzačov
 • východzie revízie a revízie el. zariadení


V rámci plnenia zákazky poskytujeme resp. zabezpečujeme:

 • Oživenie systému
 • Skúšky zariadení
 • Zaškolenie obsluhy
 • Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia
 • Spracovanie prevádzkových predpisov
 • Východiskovú revíziu